صنایع بزرگ به علت تعدد تجهیزات، دارای قطعات مصرفی زیادی می‌باشند که برخی با خرید قطعات استاندارد موجود در بازار و برخی دیگر با انجام پروسه ساخت تامین می‌شوند. از طرف دیگر بدلیل سرعت زیاد پیشرفت تکنولوژی های مختلف در تولید محصولات و جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌های گزاف به نحو مستقیم و غیر مستقیم به مجموعه‌ها نیاز است که در انجام تصمیمات خود از کسانی که در این زمینه ها تجربه و شناخت کافی دارند کمک بگیریم که با بهترین روش بتوانیم به هدف خود برسیم.
یکی از خدمات شرکت توربو دقیق آریا صنعت تامین و تعمیر گاورنرهای مکانیکی Woodward است.

مدل های قابل ارائه گاورنر Woodward جهت تامین و تعمیر:
- PG-PL
- UG
- TG 13 & TG 17