مهندسی کمک می‌کند تا زمان فرایند تولید یا توسعه محصول کمتر شود. به این ترتیب در بازار پررقابت امروز در عین رسیدن به تکنیک‌های جدید تا حد زیادی می‌توانید در زمان خود صرفه جویی کنید. مهندسی به شیوه معکوس این امکان را ایجاد می‌کند تا با در نظر گرفتن ابعاد، اندازه و ویژگی‌های مختلف یک محصول، بتوان مدیریت زمان آن را افزایش داد.
​​​​​​​فرآیند مهندسی معکوس دیتا برداری از یک شیئ  بوسیله  اسکنر سه بعدی و سپس بازسازی آن به صورت یک فایل سه بعدی توسط نرم افزارهای همچون Catia, Geomagic, Solidworks است که نهایتا منتج به نقشه های ساخت می شود.

مزایا مهندسی معکوس

کاهش قیمت تمام شده تجهیز

کاهش فضای اشغال شده در انبارها

امکان تامین تجهیز و قطعات آن در هر زمان

سهولت در بازرسی کیفی قطعات

دسترسی به مستندات فنی تجهیز

کاهش زمان طراحی محصول کامل

کاهش زمان تولید و سایر منابع

یکی از رایج ترین و محبوب ترین کاربردهای اسکنر سه بعدی کنترل کیفیت است. فرآیندهای تولید با کیفیت بالا می‌تواند یک کسب‌وکار را از رقبایش متمایز کند، و این امر باعث می‌شود که فرآیندهای کنترل کیفیت، دقیق و قابل تکرار بخشی حیاتی از هر برنامه تولید باشند. بازرسی سه بعدی قطعات صنعتی با مقایسه داده های بدست آمده و مستندات مرجع مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نرم‌افزار بازرسی، اندازه‌گیری مختصات ماشین و نقشه‌های رنگی را ارائه می‌دهد که مهندسین کیفیت را قادر می‌سازد تا فورا قسمت‌هایی که خارج از تلرانس ابعادی و هندسی مشخص هستند را شناسایی کند.
نرم‌افزار اسکن سه‌بعدی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند که ابعاد قطعه مورد نظر را از روی فایل سه بعدی اسکن شده با اندازه های موجود در نقشه دو بعدی کنترل نمود که در این حالت کاربر می تواند اندازه اسمی و تلرانس های عددی را وارد کرده و در نهایت میزان انحراف ابعاد قطعه نسبت به نقشه مشخص گردد.

کنترل کیفی