شرکت توربو دقیق آریا صنعت توانایی عرضه تعداد زیادی از قطعات یدکی با کیفیت بالا را برای پمپ ها ، توربین ها و کمپرسورها دارد. این شرکت توانایی عرضه قطعات ماشینکاری شده و ریختگری شده، قطعات ثابت و دوار را دارد که به شرح زیر می باشد:

اجزا کامل روتور پمپها از قبیل : شفت، گسکت، شیم، ایمپلیرهای ریختگری، واشرهای آب بندی، یاتاقان ها، آب بندی مکانیکی، هوسینگ بیرینگ های ریختگری

اجزا کامل روتور کمپرسورها از قبیل : شفت، یاتاقان ها، دیسک های محوری و یاتاقان های محوری

اجزا کامل روتور توربین ها از قبیل : بلید ها، دیافراگم ها و ریورز باکت، دیسک ها، یاتاقان ها، دیسک های محوری و یاتاقان های محوری، لابیرنت سیل و Strip در فرمت های L شکل، U شکل و J شکل 

ساخت محفظه های حمل روتور با فضای داخلی خنثی با گاز محافظ از روتور در مقابل هرگونه زنگ زدگی و فرسایش شیمیایی


یک از اهداف این شرکت تبدیل شدن به منبع اصلی تولید قطعات یدکی و بومی ساز آن برای تمامی تجهیزات دوار است.
​​​​​​​